Axxa

Affärsutveckling med Buen Perro, del 3

Vi fortsätter följa Buen Perro med sin affärutveckling under året. Det senaste månadsmötet med Petra Lundgren fokuserade på åtgärder för att anpassa sig till Coronaläget.

May 12, 2020

Som vi tidigare berättat är Buen Perro logistikföretaget som jobbar tillsammans med Tillväxt Malmö. Under året får ni följa företaget på deras tillväxtresa tillsammans med sin affärsutvecklare Petra Lundgren. Ni kommer att få kika in på möten, ta del av deras utveckling och få en inblick i hur vi arbetar med våra tillväxtföretag. Detta är tredje delen i berättelsen.

 Nya tider kräver nya arbetssätt

Det senaste månadsmötet med Buen Perro skiljde sig från tidigare möten pga Coronakrisen. Mötet skedde utomhus i strålande solsken och till skillnad från tidigare möten då fokus mycket har legat på försäljning och nykundsbearbetning handlade det nu i första hand om nuläget. Vad gör vi nu då? Hur kan vi anpassa oss till denna situation? Och hur kan vi ta tag i en del saker som länge, av tidigare tidsbrist, inte blivit gjorda?

Buen Perro har många möbelföretag som kunder och precis som den övriga detaljhandeln har konsumtionen kraftigt sjunkit i denna bransch. Men då Buen Perro sköter hemtransporterna till kunderna, som ofta sker ca 8 veckor efter beställning, har effekterna av den minskande försäljningen inte slagit igenom fullt ut vid detta möte. Trots det är det viktigt att förbereda sig på vad som komma ska och säkerställa att kostnaderna är bantade samt fortsätta vårda de kunder man har. De kan kännas tufft att bearbeta nya kunder i dessa tider, men att fortsätta hålla en dialog med prospekts rekommenderas ändå för att alltid finnas i deras medvetande.

Dan Fellenius

– Vi håller en löpande dialog med våra kunder och försöker på bästa sätt anpassa oss till den nya situationen, säger Dan Fellenius, en av ägarna till Buen Perro. För att inte dra på oss för stora kostnader rycker jag och de andra delägarna också ut på en del leveranser.

Tänka nytt

På grund av den på sikt minskande aktiviteten med möbelleveranser kommer Buen Perro framöver att köra en kampanj mot flyttkunder istället. Detta verksamhetsområde är inte lika känsligt i Coronatider. Människor och företag kommer ändå fortsätta flytta av olika anledningar. Buen Perro har också undersökt möjligheterna till samarbete med andra företag inom transportsektorn som nu har extra mycket att göra, exempelvis budfirmor, men den befintliga fordonsflottan som mestadels består av större lastbilar lämpar sig inte för budleveranser.

Att öka sin närvaro i sociala medier har länge varit ett mål för företaget och när vardagen rullar på i ett högt tempo har detta inte hunnits med. Det finns många företagare idag som exempelvis jobbar aktivt på LinkedIn och med mycket goda resultat som följd, men det bygger på en medveten social strategi där tid dagligen avsätts för detta ändamål.

– Att använda en content plan med förslag på inlägg som sträcker sig ett par månader fram i tiden kan vara ett sätt att få bättre kontroll på sina sociala medier, säger Tillväxt Malmös affärsutvecklare Petra. Därmed kan panikfrågan om vad man ska lägga upp idag undvikas. Sedan måste planen självklart justeras längs vägen då saker och ting händer, men att ha en plan underlättar alltid.

Extra viktigt i kristider är också att ta hand om sin personal. Frågorna kan vara många, oron stor och därför har Buen Perro regelbundna personalmöten med sin befintliga personalstyrka. För att finnas på plats för att lyssna, men också för att diskutera framtidsfrågor.

Vi återkommer inom kort med vidare uppdateringar om Buen Perros resa under året tillsammans med sin affärsutvecklare Petra Lundgren.

Här hittar du de andra delarna i serien om Buen Perros år med affärsutveckling:

Affärsutveckling med Buen Perro - del 1

Affärsutveckling med Buen Perro - del 2

Affärsutveckling med Buen Perro - del 4

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: