Tillväxt Malmö är en av aktörerna i projektet Highway to Business. Ett projekt som nyligen utsågs till en av de nio finalisterna i integrationsinitiativet ÖppnaDörren, som leds av Axfoundation.Projektet Highway to Business, som också kallas ”Samverkan för ökat entreprenörskap”, syfte är att hitta entreprenörsämnen bland nyanlända arbetssökande och rusta dem för att starta företag.

Soroptimisterna Lena Johansson och Inga-Lill Ström, Fadi Bakarat, projektledare för Highway to Business och Rebecca Madhani, verksamhetschef på Mitt Livs Val, debatterar med Astrid Gyllenkrok Kristensen på Ax Foundations integrationsinitiativ ÖppnaDörren under ledning av moderator Pernilla Ström

Det är flera som samverkar i en projektgrupp för att detta ska ske och förutom Tillväxt Malmö ingår också Malmö stad, Almi och Arbetsförmedlingen. Samtidigt som projektet stärker deltagarna på deras väg mot företagande skapas också strukturer och arbetssätt i organisationerna som ska hjälpa fler nyanlända till att starta och driva företag i framtiden.

Vikten av språket och förståelsen för svenska marknaden

Språket är en viktig faktor för att alla ska kunna förstå och prata med varandra och därför har projektgruppen valt att prata svenska, arabiska och engelska för att samtliga ska kunna förstå varandra samt för att hitta gångbara lösningar och möjligheter. I projektet diskuteras den svenska marknaden utifrån deltagarnas affärsidéer och vem deras kunder är. Att förstå en ny marknad och land är ytterst viktigt för att kunna komma igång. Under projektets gång har det varit många intressanta diskussioner och hittills har ett 30 tal personer blivit hjälpta med att komma vidare. Ibland till ett eget företagande, men även i vissa fall till jobb och studier. Det handlar mycket om att stärka deltagarna och deras idéer, men även att bidra med handfasta råd och information.Vissa inbyggda problem finns dock såsom tillgång till kapital, kontaktnätverk samt språk och här kan det behövas specifika åtgärder för att underlätta för nyanlända att komma igång.

Highway to Business erbjuder deltagarna ett trestegsprogram enligt följande:

  1. Bli inspirerad och diskutera din idé
  2. Presentera din idé individuellt och få den validerad av marknadens bästa affärsutvecklare
  3. Hjälp att starta och utveckla ditt företag

I tredje steget erbjuds sex olika utbildningar som ska leda till en konkret affärsplan samt en budget.

De sex blocken är:

1) DITT ERBJUDANDE & DIN PRODUKT

2) DIN MÅLGRUPP = DINA KUNDER

3) BUDGET                                  

4) TILLSTÅND & KRAV (export&import)

5) MARKNADSFÖRING & SÄLJ                                                                                    

6) AFFÄRSPLAN & BUDGET

KLART!                  

Highway to Business fortsätter idogt sitt arbete och vi på Tillväxt Malmö hoppas på många nystartade företag framöver.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: