Axxa

Tillväxt Malmös arbete med de globala målen

Sedan en tid arbetar vi aktivt med FN:s globala mål, såväl i den egna verksamheten som med våra tillväxt-företag. Petra Lundgren, ansvarig för arbetet, berättar mer.

December 2, 2020

FN:s globala mål består av 17 mål som 2015 antogs av världens ledare i syfte att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Målen ska vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

 

Tillväxt Malmös resa med de globala målen startade i och med att vår affärsutvecklare Petra Lundgren träffade på Eva Vati på en nätverksträff. Eva hade vid den tidpunkten just startat upp sin egen verksamhet, Vati of Sweden, som utbildar företag i implementeringen av de globala målen SDG (Sustainable Development Goals).

Tillväxt Malmös affärsutvecklare Petra Lundgren

- Jag blev nyfiken och ville lära mig mer så efter en diskussion med mina kollegor bestämde vi oss för att bjuda in Eva att hålla en utbildning med oss internt, berättar Petra. Vi såg dubbel nytta i detta, dels för att kunna implementera de globala målen på vår egen verksamhet, men även för att vi i vår tur ska kunna föra vidare vikten av målen till våra Axxa-företag.

Ett tydligt råd från Eva var att fokusera på ett mindre antal mål att arbeta med internt.

- Eva föreslog att vi skulle fokusera på 3-5 mål som passade vår verksamhet. Ska man försöka ta sig an alla 17 mål kan det bli övermäktigt. Istället gäller att ta de första stegen och påbörja sitt arbete. Vill man därefter inkludera fler mål kan man göra så.

Tillväxt Malmös utvalda mål

Hur går man då tillväga för att välja ut passande mål för sin verksamhet?

- Först och främst kände vi ett behov av att lära oss mer om alla mål för att sedan kunna göra ett bra och för oss relevant urval för vilka vi på Tillväxt Malmö skulle arbeta med. Eva hade tipsat oss om sidan www.globalamalen.se där det går att fördjupa sig i målen och få inspiration för hur man kommer igång med arbetet.

I samråd valdes följande fyra mål; 5 - Jämställdhet, 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10 - Minskad ojämlikhet samt 12 - Hållbar konsumtion och produktion.

De 17 Globala målen

När våra mål väl var utvalda åtog sig Petra, som ansvarig för Tillväxt Malmös hållbarhetsarbete, att arbeta vidare med att ta fram en nulägesanalys och skapa en målbild för respektive mål.

- Detta arbete kan såklart göras på många olika sätt och det går att hitta ett flertal steg-för-steg modeller på nätet. Se till att anpassa ert arbete till företagets resurser. Det viktigaste är att komma igång. Varje utfört steg är bättre än inget steg.

Resultatet av Petras genomlysning av Tillväxt Malmö i förhållande till de Globala målen och den framtagna målbilden presenterades för kollegiet på ett veckomöte.

- Tillsammans gick vi igenom nuläget, vad vi vill uppnå och hur vi skulle kunna gå tillväga för att klara våra mål. Sedan delades olika ansvarsområden ut bland kollegorna. Arbetar man på ett stort företag kan jag tänka mig att det blir en projektgrupp som genomför arbetet, men hos oss passade det bra att alla kollegor fick några egna uppgifter att ansvara för.

Ett levande dokument för fortsatt arbete

Det framtagna hållbarhetsdokumentet ska fungera som ett levande dokument som vi uppdaterar allt eftersom vi jobbar vidare mot våra mål.

- Det är bra att ha med hållbarhetsmålen som en punkt på vecko- eller månadsmötet så att det inte faller i glömska, säger Petra.

För vår del har arbetet lett fram till några konkreta åtgärder för att vi ska bli mer hållbara.

- En del punkter kan ses som väldigt enkla, men vi tror att det handlar om många bäckar små som tillsammans skapar en större helhet. Några exempel på genomförda åtgärder är bland annat:

Åsa Krug på Tillväxt Malmös el-cykel

· Vegetarisk mat på alla våra event

· Införskaffat el-cykel som vi använder när vi ska iväg på möten med våra tillväxt-företag

· Vi anstränger oss för att attrahera mångfald både när det gäller kön och etnicitet i vår kommunikation

· Tagit fram ett resedokument

· Tagit fram en inköpspolicy

· Bytt till förnybar el

· Utökat vår källsortering

· Säkerställt att vårt städbolag arbetar med miljögodkända produkter

· Infört två kategorier – kvinna & man, för priset Årets Tillväxtentreprenör

· Arbetar aktivt för att skapa fler kvinnliga förebilder inom entreprenörskap

Och sist men inte minst har vi lagt till hållbarhet som en fast punkt i vår tillväxtanalys som genomförs med alla nya tillväxt-företag.

- Just att hjälpa våra företag med deras hållbarhetsarbete var en viktig del i arbetet med vår egen utbildning och implementering av hållbarhetsmålen. Att arbeta aktivt med dessa kommer fortsättningsvis att vara en naturlig del i arbetet med våra företag.

Challenge – tävlingsnerv för att snabbt komma igång

Som en sporre i arbetet anmälde sig Petra till en 30-dagars challenge online.

- Det var nyhetssajten Breakit som erbjöd Breakit Impact Challenge vilket är en 30-dagars utmaning för att göra sitt företag hållbart. Varje vecka får man nya uppgifter att genomföra. Vissa är enkla och snabba medan andra krävde en större insats. Det var en kul sporre för att ta tag i hållbarhetsarbetet.  

Höstens challenge startade i början på november men för den som vill vara med kommer det säkert en ny chans till våren. Besök Breakit Impact Challenge för att hålla dig uppdaterad.

 

Mer information om de globala målen hittar du här:

FN –Agenda 2030 och de globala målen

www.globalamalen.se

Vati of Sweden

Vill ditt företag få en kostnadsfri genomgång av nuläget gällande hållbarhet? Vati of Sweden söker ofta företag för case-studies till de personer som genomgår en utbildning hos Vati of Sweden. Kontakta Eva Vati för att veta mer: eva.vati@vatiofsweden.com

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: