Intervjuer

Level - Malmös nya internationella inkubator

Efter sommaren startar Malmös första internationella affärsinkubator, Level. Tillväxt Malmös Åsa Krug är en av Levels affärsutvecklare och berättar här mer om projektet.

April 14, 2021

Nu tar vi på Tillväxt Malmö tillsammans med Malmö stad, Coompanion och Almi sats för att öppna upp Malmös nya internationella inkubator. I och med klartecken för projektet i förra veckans kommunfullmäktige sätts nu planerna i verket för att ha inkubatorn i gång efter sommaren.

Åsa Krug

Från Tillväxt Malmö är det Åsa Krug som kommer att ingå i Level som affärsutvecklare med inriktning på tillväxt.

– Vi ser väldigt mycket fram emot det här, berättar Åsa. I dagsläget finns det ett antal nischade ställen i staden som hjälper företag att starta. Det vi för med oss som saknas idag är den internationella vinkeln. Vi kommer att ha möjlighet och kunskap att stötta människor med varierande internationell bakgrund.

Åsa fortsätter:

– Level kommer att bli ett nytt centrum för företagande i Malmö som är tillgängligt, inkluderande och attraktivt för alla stadens olika entreprenörer. Vi siktar på att bli den naturliga platsen för entreprenörer som vill ha rådgivning oavsett vilket slags företag de vill starta eller driva. Det kan vara allt från levebrödsföretag till företag med stora internationella ambitioner.

Rådgivning för olika faser och behov

Åsa kommer närmast från projektet Highway to Business, ett treårigt samverkansprojekt mellan Malmö stad, Almi, Arbetsförmedlingen och Tillväxt Malmö med syfte att bistå nyanlända personer i sitt entreprenörskap i Sverige.

– I Highway to Business var målgruppen ganska snäv. Deltagarna skulle tillhöra kategorin nyanlända och inte ha varit bosatta i Sverige i mer än fem år för att kunna delta. Men ryktet om Highway to Business spred sig och personer som varit här längre önskade också hjälp. I den mån vi hade tid och resurser tog vi alltid ett möte för att se vad vi kunde göra.  

Den nya satsningen Level kommer att ha en bredare målgrupp med fokus på de entreprenörer som det företagsfrämjande systemet har svårigheter att nå i dagsläget, så som personer med internationell bakgrund, unga och kvinnor.

– I Highway to Business märkte vi av ett stort engagemang för att starta företag och det är dessa personer vi vill fånga upp med Level. Oavsett om man drömmer om att starta företag, har en färdig idé och vill ha hjälp att sätta i gång eller redan har ett företag som man vill utveckla och växa så är man välkommen till oss på Level.

Level erbjuder alltså rådgivning i tre olika faser – drömma, starta och växa. Här kommer samverkansgruppens olika fokusområden och kunskaperväl till pass.

– Coompanion är experter på kooperativ, föreningar och socialt företagande. De har gedigen kunskap i olika företagsformer och av uppstartsfasen. Almi kommer in med stor erfarenhet av affärsrådgivning och finansiering. Och från Tillväxt Malmö bidrar vi med kunskaper om affärsutveckling för tillväxt samt våra erfarenheter från Highway to Business.

Spegla staden

Level ska vara en plats som överbryggar språkliga hinder och alla ska känna sig välkomna oavsett om man pratar svenska eller inte.

– Vi kommer att anställa fler personer i projektet och då ligger stort fokus på att hitta rätt kunskap i affärsutveckling samt språkkunskaper. Vi vill spegla stadens sammansättning av invånare och entreprenörer. Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda företagsrådgivning på svenska, engelska, arabiska, pashto samt dari. Funkar inte dessa språk så har vi möjlighet att koppla på andra språkkompetenser vid behov.

Rådgivningen kommer att vara behovsanpassad och alltid utgå från individen.

– Det säger sig självt att människor med olika bakgrund och på olika nivåer i sin entreprenörsresa behöver olika slags hjälp och det är precis det vi kommer att kunna erbjuda. Det finns inga färdiga mallar som man kan trycka in människor i utan vi får utgå från individen.

All rådgivning kommer att vara kostnadsfri och utöver hjälp att starta, driva och växa sina bolag kommer entreprenörerna även kunna sitta på plats och arbeta kostnadsfritt i de nya lokalerna, som tillkännages inom kort.

Gedigen erfarenhet för att hjälpa andra

Åsa har genom sitt arbete med Highway to Business en stor erfarenhet av att arbeta med entreprenörer med internationell bakgrund. Hon har också själv tillhört kategorin då hon bott större delen av sitt vuxna liv i Schweiz där hon även drev eget företag.

– När man ska starta företag är det mycket man behöver sätta sig in i, det gäller för alla. Finns det dessutom en språklig barriär så blir utmaningarna ännu större. Vi kommer att kunna hjälpa till och guida personerna i det de behöver, det kan vara allt från att fylla i myndighetsdokument, skapa en budget, göra en tillväxtanalys eller dela med oss av kontakter.

Ett flertal nyfikna entreprenörer har redan visat intresse för möjligheten att få hjälp av projektet.

– Det är kul att se att ordet sprider sig och att intresset för Level är stort. Vi har även fått ett flertal intresseanmälningar för att sitta med i vår styrelse och människor hör av sig och vill veta mer om projektet. Vi hoppas på många starka samarbeten med organisationer i såväl Malmö som övriga Sverige och utomlands.

Vi kommer fortsatt följa uppstarten av Level och presentera nyheter och trevliga uppdateringar under projektets gång.

 

Vill du veta mer?
Kontakta Åsa Krug på asa.krug@tillvaxtmalmo.se eller slå en signal på 072-453 54 00

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: