Hagtorn Fastighetsservice ett år som tillväxtföretag

Anders Irekvist från Hagtorns Fastighetsservice berättar om sitt år mer Tillväxt Malmö

May 8, 2019
Anders Irekvist, Hagtorn Fastighetsförvaltning

Det har snart hunnit gå ett år sedan Anders Irekvist från Hagtorn Fastighetsförvaltning första gången tog kontakt med affärsutvecklaren Jan-Erik Bengtsson på Tillväxt Malmö. Genom en affärsbekant, som själv varit med i acceleratorprogrammet Axxa Malmö, hade Anders fått nys om att Tillväxt Malmö erbjöd kostnadsfri affärsutveckling till företag i Malmö.

– Jag hade vid det laget drivit Hagtorns i 6 år och kände mig trygg i utförandet av själva arbetet men hade mindre erfarenhet av den ekonomiska biten av företagandet. Därför stod den punkten högst på agendan när jag sökte mig till acceleratorprogrammet Axxa Malmö.

Hagtorn Fastighetsservice startades av Anders 2012 och har idag 16 anställda året runt med extra förstärkning på sommarhalvåret. Som namnet antyder arbetar Hagtorn med fastighetsservice vilket omfattar bland annat skötsel, städ, snöröjning och trädgårdsanläggning.

Affärsutveckling  – vägen till tillväxt

Inledningsvis bokades ett första möte där Anders och Jan-Erik träffade varandra för att se om ett samarbete skulle passa, vilket båda var positiva till. Vid följande möte anslöt Petra Lundgren som också är affärsutvecklare på Tillväxt Malmö för att delta i tillväxtanalysen.

– Tillväxtanalysen görs alltid av två affärsutvecklare för att vi ska få en så heltäckande bild som möjligt av företaget och inte missa något, berättar Jan-Erik. Här går vi igenom företaget och ser över utmaningar och möjligheter. Därefter träffas vi regelbundet under året för att gå igenom den dagliga verksamheten och arbeta strategiskt vilket resulterar i en tillväxtplan.

– I tillväxtplanen tittar vi på företagets alla delar och hittar de områden som kan utvecklas och förbättras för att skapa tillväxt, berättar Jan-Erik. I Hagtorns fall har vi exempelvis tittat mycket på deras olika kundsegment för att se vilka som är mest lönsamma och kunna lägga extra fokus där det gör mest nytta.

Att någon med stor erfarenhet av företagande ser på företaget utifrån med fräscha ögon har enligt Anders varit mycket värdefullt.

– Ibland har det varit rätt självklara saker som Jan-Erik har bett mig fundera över eller ta fram siffror på. Men det krävs att någon utomstående tar upp ämnet eller ställer frågan för att man ska ta tag i uppgiften på riktigt och hitta svaret.

Gemensamma möten som sätter kulturen

Ett sådant exempel var införandet av stormöten som Jan-Erik föreslog att Anders skulle hålla med hela sin personalstyrka.

– Vi har alltid haft en go stämning på arbetsplatsen så jag hade faktiskt inte reflekterat över att detta skulle vara nödvändigt. Jan-Erik förklarade dock syftet och fördelarna det kan generera och för ett tag sedan genomförde vi vårt första stormöte som blev väldigt uppskattat. Enligt Jan-Erik är det bra med regelbundna stormöten eftersom de har en kulturbärande funktion.

– Tillsammans går man bland annat igenom företagets värderingar, position på marknad och framtidsplaner vilket skapar tydliga mål som alla kan sträva mot, berättar Jan-Erik. Det är också ett utmärkt tillfälle att visa upp tillväxtplanen och berätta om varför företaget valt att gå med i vårt acceleratorprogram så att alla medarbetare känner sig delaktiga och informerade.

Värdefullt med tips och råd

Att bolla idéer och tankar är en annan sak Anders uppskattar mycket i mötena med Jan-Erik.

– Det är värdefullt att få någon annans synpunkter på frågor man grubblar på, säger Anders. Tillväxt Malmö sitter dessutom på ett otroligt nätverk som de är generösa att dela med sig av. Jag har haft flera möten med spännande människor som har kunnat hjälpa till med råd där Jan-Erik själv inte suttit på svaren.

Efter att snart ha arbetat tillsammans i ett år ser Anders en tydlig förändring i företaget.

– Idag arbetar vi mer strukturerat och vet vad vi vill åstadkomma. Genom att ringa in vad det är vi är bäst på och vad vi faktiskt vill arbeta med har vi kunnat fokusera på det som är värdeskapande och bli tydligare både gentemot våra kunder och oss själva i såväl kommunikation som utförandet av tjänster. Målet för Hagtorn är att utöka personalstyrkan till 35 personer inom loppet av 3-4 år, ett mål som känns fullt rimligt enligt Jan-Erik.

– Med fortsatt fokuserat arbete mot tydliga mål ser jag inga hinder för att Hagtorns ska kunna dubblera sin personal på den tiden.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: