Axxa

Konkral - nytt tillväxtföretag

Trots Coronatider pågår ”business as usual”, om än med lite mer avstånd. Idag genomförde vår affärsutvecklare Jan-Erik Bengtsson ett uppstartsmöte med Konkral.

May 6, 2020

Tobias Bindemo, med sitt företag Konkral, kom i kontakt med oss på Tillväxt Malmö i samband med att han sökte, och gick vidare, till Speed Daten på Maxa Malmö tidigare i år. Nu när Maxa Malmö skjutits fram till september på grund av det rådande läget, blev det ett utmärkt tillfälle för Tobias att påbörja sitt år med affärsutveckling av Tillväxt Malmö.

– Trots Coronapandemin fortsätter efterfrågan på microcement att stiga och försäljningen dessa första månader har ökat kraftigt. Nu behöver jag lite råd och vägledning för hur jag ska ta nästa kliv i utvecklingen av mitt företag och växa på ett hållbart sätt, berättar Tobias.

Microcement är en ny typ av produkt med stort användningsområde. Med rätt handlag går det enkelt att skapa en betongfinish på en rad olika ytor. Exempelvis kan man klä in befintligt kakel för att skapa ett helt nytt och modernt utseende.

– Idag har vi bland annat tittat på möjligheten för Tobias att anställa en person i företaget, berättar Jan-Erik. För tillfället driver Tobias företaget på egen hand men i takt med att försäljningen ökar och därmed arbetsbelastningen är det nödvändigt för Tobias att få avlastning.  

En annan del som diskuterats är möjligheten att skapa videofilmer för att utbilda och certifiera samarbetspartners i användningen av produkten.

– Dessa filmer vänder sig i första hand till professionella som arbetar med ytskikt och som vill lära sig att använda produkten på rätt sätt. Det kan röra sig om plattsättare, målare, snickare och golvläggare. Vi tittar också på möjligheten att skapa video för privatpersoner som vill använda produkten på egen hand för mindre projekt.

Under det kommande året kommer Tobias och Jan-Erik träffas regelbundet, en gång i månaden, för att diskutera företagets utveckling.

– Jag ser stor potential i Konkral, berättar Jan-Erik. Även i Coronatider kommer människor att fortsatt vilja renovera och snygga till sina hem så det är en produkt rätt i tiden.

No items found.
Filtrera:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ta del av våra nyheter: